Sisitikimas su Gabriele

Prisimenu klausiau Gabrielės: kodėl nerašai muzikos angliškai?

Atsakymo laukti ilgai nereikėjo “Tikiu kad tai yra mano tarnavimas Lietuvai. Noriu kad lietuviškas šlovinimas būtų išvystitas, kad ir kiti muzikantai taip pat vertintų lietuvių kalbą”.

  Tai palietė mane. Ilgai nepamiršau šio pokalbio. Žvelgdama į jos specialybę, galvojau kad jos anglų kalba tuobulesnė negu pačių  anglų, kuriems nereikėjo baigti mokslų. Gal būt jos kalba geresnė negu mano, nors ir gyvenau didesnę savo gyvenimo dalį Airijoje. Mąsčau ir apie tai, kad jos talentas galėtų būti išgirstas plačiau – pasiektų ir tolimesnias šalis, jei ji keistų savo muzikos turinį. Kodėl nerašyti muzikos angliškai?

  Supratau kad Gabrielė nerašo muzikos dėl savęs, ar dėl savo vardo. Ji rašo muziką, kad paliestų žmonių širdis, ir šiuo metu tos širdys, kurioms reikia girdėti iš jos lūpų žodžius yra lietuviai. Gabrielė tiki, kad gimė Lietuvos žemėje dėl šito tikslo, ir jos visos pastangos tai atspindi. Jos kūrybos prasmė yra nukreipti žmogaus žvilgsnį į Tą, kuris davė jai talentus, kūrybingumą, suteikė gyvenimą ir viltį išlikti stipriai sunkume.

  Tai yra brangus nusistatymas šiame laikiname pasaulyje – naudoti tai, ką Dievas duoda Jo šlovei ir ten kur esi. Gal būt Dievas įkvėps Gabrielę kada nors rašyti ir kitoms kalboms, bet tai bus tinkamu laiku ir įkvėpta ne kitų žmonių patarimu, bet teisingu sprendimu.

  Galite paskaityti keletą iš jos giesmių tekstų, žinodami kad Gabrielė atvyksta į Airiją dalintis savo muzika 14 ir 21 spalio nuo 12:00. Labai kviečiami esate prisijungti adressu: 61 Mountjoy street, Dublin 7, Dublin Youth Hostel salėje. Gabrielė pasiruošusi dalintis iš savo gyvenimo patirties su savo muzikiniais kūriniais. Taip pat jūs galėsite gauti jos muzikinius albumus.

   Nekantraudama laukiu susitikimo su Gabriele.

 

Lija Tautkutė