Šį sekmadienį švenčiame Sėkmines.

Šį sekmadienį švenčiame Sėkmines.
Kviečiame švesti kartu.

Pagal Senąjį Testamentą, tai Savaičių šventė.
Pagal Žydų tradiciją tai laikas, kai buvo duotas Įstatymas ant Sinajaus kalno per Mozę.
Pamastymui ir paskaitymui, parinkau keleta paveikslėlių ir Rašto vietų.
Sėkminių esmė – nešti Gerąją Naujieną visam pasauliui.

 

Kvieciame svesti sekmines