Nuo prakeikimo į palaiminimą

Palaiminimas_airijoj_LietuviamŽmonės, kurių gyvenime vyksta tokie dalykai, gali atrodyti visiškai normaliai. Iš išorės šito visiškai gali nesimatyti, tik artimiau pabendravus, gali pastebėti kaip panašūs dalykai atsiskleidžia jų gyvenimuose. Vieni tai gali vadinti atsitiktinumu, kiti sėkme ar nesekme, ar šiaip net pavadinimų sugalvoja „kiaulystės dėsniu“, tačiau Biblija mums atskleidžia, kad yra prakeikimo ir palaiminimo dėsnis ir dvasinė jėga stovinti už visų panašių įvykių žmonių gyvenimuose. Geroji naujiena yra tai, kad yra išeitis iš kiekvienos tokios situacijos ir galimybė pereiti iš prakeikimo į palaiminimą kiekvieno žmogaus gyvenime.

Nupiešiu keleta prakeikimo pavyzdžių.

Viena pažįstama moteriškė pagimdė kūdikį, kuris pragyveno (neprisimenu tiksliai, tačiau sakykime) šešias valandas ir penkiasdešimt dvi minutes ir mirė. Pastojo antrajį sykį ir vėl – kūdikis pragyveno šešias valandas ir penkiasdešimt dvi minutes ir mirė. Pastojo trečią kartą ir vėl – kūdikis pragyveno šešias valandas ir penkiasdešimt dvi minutes ir mirė. Galiausiai ji suprato ir pripažino, kad tai nėra atsitiktinumas ir atradusi tikinčių krikščionių sužinojo apie prakeikimo ir palaiminimo jęgą. Ji įtikėjo į Jėzų ir buvo išlaisvinta iš prakeikimo jėgos. Ji net neįsivaizdavo, kad jos tėvų pasišventęs tarnavimas Stalinui ir komunizmui, galėjo būti viena iš prakeikimo priežasčių jos gyvenime. Pastojusi ketvirtąjį kartą ji vėl atėjo į tą pačią ligoninę gimdyti. Jos nenorėjo priimti, kad negadintų gimstamumo statistikos ir siūlė ieškoti pagalbos kitur, tačiau galiausiai priėmė. Gimė mergaitė ir…valandos ir minutės bėgo… šešios valandos ir penkiasdešimt minučių…septynios valandos…aštuonios valandos…devynios…dvi dienos…trys…savaitė ir t.t. Jūs jau supratote. Šiandien ji turi tris dukras – lygiai tiek, kiek norėjo.

Kitas pavyzdys. Jauna pora, kuri buvo įklimpusi į visokias priklausomybes, pradėjo artintis prie Dievo. Tačiau jų gyvenime įvyko keistas posūkis. Susirgo jų sūnelis ir niekaip negalėjo pasveikti, jokie gydytojai negalėjo padėti. Apsilankius pas juos pamatėme afrikietišką kaukę. Iš karto Dvasia atkreipė dėmesį į tai. Perspėjome vaikelio motiną, kad šią kaukę nedera laikyti namuose. Tačiau iškilus pasipriešinimui mes, paaiškinę situaciją išėjome. Tikriausiai jaunai mamytei ta kaukė patiko ir pasirodė visai nekenksminga. Ji toliau ją laikė puošnioje saliono vietoje. Tik va vaikelis niekaip nepagijo. Po kiek laiko ši jauna šeima išvyko į Lietuvą. Praėjus kuriam laikui, mes išgirdome, kas gi įvyko. Vieną dieną vis tebesergantis sūnelis parodė savo piršteliu į tą kaukę ir pasakė „tėveli, kodėl šitas velnias čia kybo ant sienos…?“ Tada tėvelis jau daugiau nieko nelaukdamas, paėmė tą kaukę, kūjį ir pradėjo ją daužytį. Tik va niekaip negalėjo sudaužyti. Besmūgiuojant, nuo kūjo nusmuko geležis ir visu smarkumo nuskriejo į ką tik užgimusių, brangių kačiukų lizdelį. Gerai kad klačiukai buvo trumpam išėję iš ten. Galiausiai tėvelis suprato, kad kūjo neužtenka. Tada ir ugnis ir malda padėjo sunaikinti kaukę. Na ir ką tuoj pat be jokių ypatingų pastangų sūnelis pasveiko. Pasirodo yra tokių „suvenyrų“, kurių geriau neparsinešti į namus, nes kartu su jais ateina ir prakeikimas, kuris vienaip ar kitaip pradeda reikštis. “ Neįsinešk į savo namus jokio pasibjaurėjimo, kad nebūtum prakeiktas, kaip jis. Bjaurėkis juo ir šalinkis nuo jo, nes tai prakeikta”. (Pak Įst 7, 26)

Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip veikia prakeikimo jėga. Štai vienas iš jų. Kai Dievas vedė savo tautą į pažado žemę, pirmasis miestas buvo Jerichas. Dėl savo nuodėmių saiko (šiuolaikine kalba kalbant – dėl savo katastrofiško „radioaktyvumo“…) jis turėjo būti visiškai sunaikintas. Ir jis buvo sunaikintas. “ Tuo metu Jozuė paskelbė, prisiekdamas: “Prakeiktas bus Viešpaties akivaizdoje tas, kuris atstatys Jericho miestą! Už pamatus užmokės savo pirmagimiu, o už vartus ¬jauniausiuoju”. Viešpats buvo su Jozue, ir garsas apie jį pasklido po visą šalį. (Joz 6, 26-27) Maždaug pekiems šimtams metų praėjus, atsirado žmogus, kuris ėmėsi atstatymo darbų. Štai kas užrašyta. „Ahabui valdant, Hielis iš Betelio atstatė Jerichą. Jis padėjo jo pamatus ant savo pirmagimio Abiramo ir įstatė vartus ant jauniausiojo sūnaus Segubo, kaip buvo paskelbęs Viešpats per Nūno sūnų Jozuę.“ (1 Kar 16, 34)

Pakartotino Įstatymo knygos 27 ir 28 skyriai, aiškiai parodo už ką ir kaip ateina prakeikimas į žmonių gyvenimus. Šiame straipsnyje neįmanoma visko sutalpinti. Tačiau galima trumpai paminėti septynis požymius, pagal kuriuos įmanoma atpažinti prakeikimo veikimą gyvenime. Tai mentaliniai ir emociniai kritimai (tame tarpe depresija). Pasikartojančios arba chroniškos ligos (ypatingai paveldimos, neišgydomos ir nenustatomos). Nevaisingumas, neišnešiojimas ar panašios problemos. Santuokos griuvimas ir atstūmimas šeimoje. Pastovus finansinis stygius. Pastovūs nelaimingi atsitikimai. Savižudybės arba nenatūralios, ankstyvos mirtys giminėje. Jei jūs pastebęjote du ar daugiau požymiu, tai labai galiomas atvejis, kad reikalingas išlaisvinimas iš prakeikimo jėgos. Ačiū Dievui kad yra išeitis iš kiekvienos tokios situacijos ir galimybė pereiti iš prakeikimo į palaiminimą kiekvienam.

„Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: “Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio”,¬ kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią.“

Palaiminimas_Dubline

Džiaugiamės, kad išleidome Derek Prince knyga „Palaiminimas ar Prakeikimas, tu gali pasirinkti“. Ši knyga nupiešia išsamų prakeikimo veikimo paveikslą ir parodo, kaip iš to išeiti. Tai labai svarbi knyga kiekvienam norinčiam turėti palaimintą gyvenimą. Dievas nori ir mes linkime kiekvienam žmogui gyventi palaimintą gyvenimą ir yra kelias, kuriuo einant tai atsiskleidžia. Šiuo metu jau turime šią knygą Dubline. Visus norinčius gauti prašome teirautis.

Per tikėjimą į Jėzų yra kelias iš prakeikimo į palaiminimus kiekvienam. Jei norite eiti šiuo keliu, kviečiame į Lietuvių Bažnyčią Dubline, mes džiaugsimės galėdami jums padėti.

Pastorius
Gintautas