Nežudyk!

Daugiau nei 35 tūkstančiai žmonių šiandien ( 6 liepos 2013) protestavo prieš neteisėtą abortų legalizavimą Airijoje, netgi neduodant liaudžiai balsuoti. Aš neesu politikas, tačiau aiškiai suprantu, kad po tokio žmonių susirinkimo neišeina ignoruoti jų nuomonės.

Norėčiau šį „abortų” klausimą paliesti ne iš politinės pusės, bet iš savo gyvenimo patirties.
Maždaug prieš 20 metų mes laukėme savo antrosios dukros. Mano žmona lankėsi Kauno Kalniečių poliklinikoje. Daktarė patikrinusi žmonos nieštumo situaciją pasakė, kad reikalinga nutraukti nieštumą, nes grėsė pavojus motinos gyvybei. Čia norėčiau aiškiai pasakyti, kad iškilus motinos gyvybės pavojui, niekas nereikalautų rizikuoti ir gimdyti. Ir kas galėtų kaltinti motiną, jei ji nerizikuotų savo gyvybe ir nutrauktų nieštumą. Dėl motinos gyvybės niekados nebuvo jokio reikalo legalizuoti abortus. Motinos gyvybė buvo saugoma ir yra apsaugoma ir bus saugoma visuomet, kai gresia pavojus.

Grįžtu prie mūsų situacijos. Mano žmona išgirdusi tokią nelinksmą žinią iš gydytojos neišsigando ir neskubėjo priimti pasiūlymo. Priešingai, ji pasakė kad nieštumo nutraukti nenori. Tada gydytoja pasakė maždaug taip „skaityk nekrologus”. Ir apsidrausdama liepė pasirašyti tam tikrus dokumentus, kad neatsako už jos gyvybę. Mano gi žmona Lena buvo apsisprendūsi taip ” net jei man tai kainuotų gyvybę, aš vistiek gimdysiu.” Tai buvo taurus ir ryžtingas jos sprendimas. Gal būt jei ji tuo metu nebūtų buvosi krikščionė, būtų mąsčiusi kitaip.

Kadangi Dievo įsakymas sako „nežudyk”, tai ir Lena apsispredė nenusižengti nei prieš Dievą nei prieš kūdikį. Be to jos širdyje buvo tikėjimas Dievu ir amžinu gyvenimu Jo Sūnūje Kristuje Jėzuje. Pas mus nebuvo jokių nekrologinių minčių. Mes meldėmės kartu ir su draugais, ir bažnyčioje.

Kodėl buvo pavojus gimdymui? Lena turėjo chronišką inkstų ligą, dėl kurios tekdavo daugelį kartų gulėti ligoninėse ir gydytis specialiose sanatorijose. Su ta liga buvo dvi vietos, kur ligai buvo sunkiau progresuoti, tai vidurinėje Azijoje – Turkmenijoje ir Egipte. Tuo metu kelionė į Egiptą buvo neprieinama. Todėl kiekvienais metais ji vykdavo į Turkmeniją gydytis. Pas mus netgi buvo mintis persikelti ir gyventi ten, kad jos sveikatai būtų geriau.

Lietuvos gi klimatas buvo visiškai nepalankus jos sveikatai. Tačiau Viešpats turėjo geresnį planą. Kažkur po mėnesio laiko žmona vėl nuvyko į polikliniką. Padarė tyrimus ir pridavė. Gydytoja supyko ir paskė maždaug taip „mergaite, kieno tyrimus padavėte, eikite ir padarykite dar kartą. Dar kartą padaryti tyrimai nerodė jokių ligos požymių. Gydytoja negalėjo patikėti ir išsiuntė į Kauno Centrines Klinikas tyrimams.

Nebuvo rasta jokių ligos požymių ir ten. Ačiū Dievui, Jėzus išgydė Leną. Tai dar ne viskas, po to mums gimė dar trys vaikai. Iš viso penki vaikai. Tikrai atlyginimas iš Viešpaties yra vaikai. Užteka, kad suprastumei tai, kai pamąstai apie senatvę.
Šiandien mano dukra Lija, kuri gimė, atnešdama mamai išgydymą, ėjo į miestą su broliu Rafaeliu ir draugais, prisijungdama prie tūkstančių kitų balsų pasakyti, kad gyvenimas stipresnis už mirtį, kad kūdikiai nori gimti. Ji padarė keleta nuotraukų ir dvi iš jų įdėtos šiame straipsnyje.

Ką gi, gal būt tai kam nors tinkamas paraginimas pamąstyti apie abortus visiškai iš kitos pusės.
Dar vienas svarbus pastebėjimas. Dažnai abortai sukelia nemaža komplikacijų asmeniui, kuris daro abortą (be grėsmės savo gyvybei). Teko sutikti ne vieną moteriškų ligų ar nevaisingumo situaciją, kurios priežastimi buvo anksčiau daryti abortai. Tačiau ačiū Dievui, per Jėzaus auką yra išeitis ir išgydymas prieinamas ir galimas tiems, kurie jo siekia. Tikrai verta paklausyti ko moko mus Dievas per savo įsakymus. Jei mes suklustume ties pirmesniu „nepeleistuvauk” nereikėtų ir priartėti prie „nežudyk”. Kuo labiau mes neklausome Dievo, tuo mums darosi blogiau. Tačiau nors ir visiškai būtume prasižengę ir bėdoje, Dievas mums nori padėti. Kad mes galėtume gauti išgelbėjimą ir išgydymą per Jėzaus atperkamąją auka ant Golgotos kryžiaus už mūsų nuodėmes ir kaltes.

Jei reikalingas išlaisvinimas nuo pasikartojančių chroniškų ligų ir negalių ar surišimų, jei net ir gydytojai nebegali padėti yra Viešpats, kuris viską gali. Mes tikime Juo ir melsimės už kiekvieną ateinantį.
Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas (Rom 10, 13)

Pastorius
Gintautas Tautkus

Zmones us gyvebe