Kalėdos ir Naujieji Metai!

 

Jau beldžiasi Naujieji Metai

Kalėdos taip arti

Kažkas jau pasiruošęs atvykti iš toli

Nors jau pavargo metai

Bet širdimi jauti

Kaip nuotaika pakyla

Visi jėgų pilni

 

Taip mėgstame šias ateinančias šventes visi. Tai lyg visų praėjusių metų vainikas. Kažkam šie metai buvo sėkmingi, kažkam vaisingi ir turiningi. Kažkas gal būt neteko artimųjų… Gal būt yra daug nuostabių ir nelabai gerų įvykių nutikę per šiuos metus. Tačiau tikrai dauguma iš mūsų planuojame vienaip ar kitaip švęsti šias ateinančias šventes.

 Šiandien mano sieloje norisi palinkėti visiems nuostabių švenčių ir ateinančių Naujųjų Metų. Neseniai gimė nauja giesmė, kuri vadinasi „Ateina Nauji“. Norėčiau pasidalinti šios giesmės žodžiais su visais skaitytojais:

 

Ateina Nauji

 

Štai ir vėl prabėgo metai

Kas nutiko per juos

Pamenu, kas buvo gera

Kuo labiausiai džiaugiuos

 

Jei nutiko kas negera

Šito nesinešiok

Išpažink ir atiduok

 

Ateina Nauji

Palaiminti metai

Į tavo gimtuosius namus

Medžiuos ir prašau

Kad šito sulaukčiau

O Viešpatie laiminki mus

 

Laikas toks negailestingas

Nesugrįžta atgal

Neužbėga jis į priekį

Viskas vyksta dabar

 

Šiandien laikas tau gyventi

Šiandien laikas mylėt

Ir atleist ir patikėt

 

Ateina Nauji…

 

 Kalėdos ir Naujieji Metai, tai dvi gražiausios metų šventės. Nors iš tiesų mes nežinome ar Jėzus gimė per Kalėdas, bet tikrai žinome, kad šiuo metų laiku atsiveria žmonių širdys ir vyksta stebuklai.

 Nežiūrint išpuoštų namų, gatvių ir prekybos centrų; pakilios nuotaikos ir šventinių planų, dažnai vyksta nemtomų, bet svarbiu dalykų sieloje.

 Per šias šventes atgimsta noras atnaujinti santykius su visais. Berašydamas sveikinimus ir laiškus artimiesiems ir draugams dažnai prisimeni ir tuos, kurie buvo jau kažkur toli… Ateina galimybė atleisti tiems, kurie tave užgavo ar įskaudino. Taip pat, tai gera proga dalintis savo gėrybėmis, su tais, kurie stokoja.

 Per šių metų Kalėdas pas mus atvyksta svečias iš tolimojo Pakistano. Tai Dievo žmogus, Evangelistas Karis, mūsų draugas ir tikime – nuostabi Dievo dovana mums visiems, gyvenantiems Dubline ir Airijoje, per šias šventes. Tikrai jis pats papasakos apie save daugiau, tačiau noriu šiek tiek jį pristatyti ir aš. Dar būdamas jaunas Karis buvo paraližuotas ir negalėjo pilnavertiškai valdyti savo kūno. Tačiau Dievas jį išgydė ir šiandien jis tarnauja Jam iš visos širdies. Tikime kad ta pati prisikėlimo jėga palies per jį ne vieną ateinantį į susirinkimus per šias šventes. Tai stebuklas, kad mus aplankys svečias iš Pakistano su gyva, krikščioniška Gerosios Naujienos žinia ir jėga. Šių metų Kalėdinę šventę švesime 23.12.2018 nuo 12 val. adresu: Dublin Youth Hostel salėje, 61 Mountjoy street, Dublin 7. Ateikite su mažais ir dideliais, ateikite prie vaišių stalo. Ateikite laukdami stebuklo iš Dievo. „Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo“ (Rom 8, 32)?! Nes „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Amžinasis gyvenimas – tai didžiausia Dievo dovana mums per Jo Sūnų.

 

Meilė Dangaus

 

Meilė Dangaus nusileido ant žemės

Gimė Betliejuje Dievo Sūnus

Jėzaus vardu mūsų širdis užliejo

Dievo šlovė ir šventoji auka

Jėzaus krauju Dievo meilė atėjo

Ir amžinoji taika

Jėzaus krauju Dievo meilė atėjo

Ir amžinoji taika

 Tai, kad Jėzus gimė Betliejuje – atėjo pas mus – Dievo dovana. Tai kad Jis šventas ir nekaltas už mus kaltus praliejo savo kraują ant Golgotos kryžiaus – Dievo Dovana. Tai kad Jis buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė iš mirties mūsų išgelbėjimui – Dievo dovana. Tai, kad Jis greitai grįžta ir įtvirtins žemėje taikos ir ramybės karalystę – Dievo dovana. Tai kad Jis šiandien siunčia Savo tarnus per visą pasaulį, skelbdamas Gerąją Naujieną, išlaisvina, išgydydo, ir ruošia mus Kristaus sugrįžimui – Dievo dovana.

 Tikime, kad per šias Kalėdas matysime Jo meilės dovanų gausą ir pas mus.

 Linkime visiems linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Ir „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13).

 

Su meile

Gintautas Tautkus