Dievo parašas žmogaus genuose

dna
Mokslininkai atrado žinią nuo Dievo, paliktą žmogaus DNR kode!
Daugelį metų moklsas stengėsi paneigti Kūrėjo egzistenciją vienokiomis ar kitokiomis teorijomis ir prielaidomis. Tačiau paskutinių laikų atradimai vis labiau ir labiau griauna tas prielaidas ir kreipia nuoširdžių mokslininkų širdis pripažinti klaidas ir gręžtis į Kūrėją – Dievą. DNR atradimas pats iš savęs yra galingas Kūrėjo įrodymas, tačiau užrašas su žinia, tai panašiai, kaip menininko parašas ant paveikslo. Įdomi detalė ir tai, kad šis užrašas užrašytas Aramėjų kalba – kalba, kuria kalbėjo Jėzus Kristus.

Štai ką perskaitė tyrinėtojai DNR kode:

„Sveiki mano vaikai.
Tai Jahvė, vienas tikras Dievas.
Jūs atradote kūrinijos paslaptį.
Dabar pasidalinkite ramiai ja su pasauliu.”

Pačioje Biblijos pradžioje mes galime skaityti aiškiai ir suprantamai: „Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela” (Pr 2, 7)
Originale vietoje Dievas parašyta Jahve, tačiau žydai, kad netarti Dievo vardo be reikalo ir nelaužyti 3 Dievo įsakymo, netaria Jo vardo. Todėl nerasite Jo vardo tradiciniuose vertimuose.
Na o kas gi tas DNR. Noriu jums pacituoti ištrauką su trumpu paaiškinimu iš internetinės enciklopedijos Wikipedia. DNR yra molekulė, kuri savyje turi daugumą genetinių instrukcijų (informacijos), naudojamų vystymui, funkcionavimui ir dauginimui visų žinomų gyvųjų organizmų ir daugelio virusų. (Wiki.)
Paskutiniai atradimai teigia, kad 1 gr. DNR talpina 700 tetabitų informacijos. Vaizdžiai išsireiškus ten yra tiek informacijos, kad jos nesutalpintų paprasta biblioteka. Microsoft įkurėjas Bilas Geitas (Bill Gates) yra pasakęs, kad „DNR yra kaip kompiuterinė programa, tačiau daug daugiau pažengusi, nei kada nors sukurta programinė įranga”. Nors aš neesu genetikos mokslų specialistas, tačiau mane domina tai, kad tik apie 2% DNR yra fizinių funkcijų organizme vystymui, o 98% – laukas su energija formavimui, komunikavimui ar…? Biblija mus moko, kad žmogus yra iš trijų dalių – dvasia, siela ir kūnas. Akimis matomas tik kūnas. Taip pat įdomu, kad DNR reaguoja į garsą, priima ir skleidžia muziką.
Šventame Rašte parašyta, kad Dievas žodžiu sukūrė dangūs ir žemę. O mums labai aktualu žinoti, kad „mirtis ir gyvenimas liežuvio galioje” (Pat 18, 21).
Čia norėčiau pacituoti iš Apaštalo Petro laiško:
“Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. ” (1 Pet 3, 10). cross

Kitas įdomus faktas, kuriuo noriu pasidalinti su jumis yra žinia apie Lamininą. Tai jungiantis ir išlaikantis mūsų kūno struktūrą elementas.
„Lamininas yra aukštos molekulinės masės (~ 400kDa) baltymai tarpląsteliniame užpilde. Jie yra pagrindinė sudedamoji dalis baziniuose laminuose (vienas iš pamatinės membranos sluoksnių), pamatinis baltymų tinklas daugelyje ląstelių ir organų…
Lamininas yra gyvybiškai svarbus audinių palaikymui ir išsaugojimui.” (Wiki.)
Vienas iš mokslinių tyrinėtojų išsireiškė maždaug tokiu palyginimu:”Lamininas tai kaip armatūra betonuojamoje struktūroje. Kaip betonas neatlaikytų reikiamos naštos, jei nebūtų sustiprintas ir sujungtas armatūros dėka, taip ir žmogaus kūnas neišsilaikytų be „armatūrinės” medžiagos laminino. Lamininas ypatingai svarbus, kad visos kūno struktūros išsilaikytų kartu.
Man kaip Krikščioniui tai įdomu todėl, kad grafinis Laminino paveikslėlis (panašiai ir organinėse žmogaus kūno struktūrose) nedviprasmiškai primena kryžių – Kryžių ant kurio mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus paėmė visas mūsų nuodėmes, negalias ir naštas.
Švento Rašto vieta, kuri pakankamai vaizdžiai tai pailiustruoja yra laiške Kolosiečiams:
„Jis (Jėzus) yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sutverta per Jį ir Jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi” (Kol 1, 15-17).
Visa širdimi sutinku su teisingais ir nuostabiais karaliaus Dovydo žodžiais „Girsiu Tave (Dieve), kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino. (Ps 139, 14).
Žvelgdamas į šiuos naujuosius metus, taip norėčiau tikėti, kad jie bus taikingi ir pilni Viešpaties malonės. Norėčiau visiems lietuviams ir kitiems šio laikraščio skaitytojams palinkėti, kad tie metai būtų naujų atradimų ir laimėjimų metai, naujų pažinčių ir galimybių metai. O svarbiausias mano troškimas, kad kiekvienas skaitantis šį mano straipsnį susitiktų ir pažintų Tą, kuris sukūrė ne tik dangūs ir žemę, bet taip pat mane ir tave. Prieš 25 metus, prie mirties aš šaukiausi Viešpaties vardo ir štai esu gyvas. Tačiau dabar esu ne tik gyvas, bet ir tikras, kad tą valandą ar akimirką, kai paliksiu šį nuostabų pasaulį, susitiksiu su Juo. Mano troškimas yra, kad tai galėtumei patirti ir tu, tik gal be tokių išbandymų, pro kuriuos man teko praeiti.
„Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom 10, 13).

Pastorius
Gintautas Tautkus