Ateinantys keturi kraujo mėnuliai

Šiandien mes važiavome į miestą ir ieškojome parkavimo vietos prie Blanchardstown-o prekybinio centro, Dubline. Mašinų buvo tiek, kad sunku buvo įvažiuoti į masyvią automobilių stovėjimo aikštelę. „Pažvelk, kokia „Ekonominė krizė“ pasakiau žmonai. Žmonės perka ir parduoda – pilnu pajėgumu dirba prekybiniai centrai.

Tačiau ši daugumai atrodanti realybė, labiau panaši į miražą, kuris gali labai greitai pasikeisti…Tuoj po šio pastebėjimo prisiminiau Jėzaus žodžius: „Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užejo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.“(Mt 24, 38-40)

keturi_kraujo_menuliai

Ateinantys „Keturi kraujo mėnuliai“, tai įvykis, pranešantis stiprius pasikeitimus visam pasauliui!

Kas gi yra tas „kraujo“ mėnulis? Tai astronominis įvykis, kai žemė pilnai uždengia saulę ir meta šešėlį mėnuliui. Mėnulis nebeatspindi saulės šviesos ir atrodo, kaip pasruvęs krauju – raudonas. Taip pat ir pilnas saulės užtemimas būna tada, kai mėnulis pilnai uždengia saulę ir žemėje pasidaro tamsu, kur praeina mėnulio metamas šėšėlis. Ir saulė „nebeduoda“ šviesos…

NASA – National Aeronautics and Space Administration. Išvertus: Nationalinė Aeronautikos ir Erdvės Administracija yra JAV valstybinis organas, atsakingas už šalies kosmonautikos programą ir kosminius tyrinėjimus. Pagal jų atliktus tyrinėjimus, mes galime studijuoti istorinius įvykius, susijusius su keturiais kraujo mėnuliais, kurie jau įvykę ir taip pat daryti išvadą, ko galima laukti, kai tai įvyks sekantį kartą.

Šis sekantis kartas visiškai ne už kalnų, tai 2014 ir 2015 metai. Dar tiksliau du kraujo mėnuliai 2014 metais per paschą ir palapinių šventę (2014.04.15 ir 2014.10.08). Dar du kraujo mėnuliai 2015 metais per paschą ir palapinių šventę (2015.04.04 ir 2015.09.15) Tarp tų kraujo mėnulių, pilnas saulės užtėmimas 2015.03.20. ir dalinis 2015.09.13

Biblijiniais laikais sargybiniai budėdavo ant miestą saugančių sienų. Jie stebėdavo ne tik ateinantį priešą, bet užrašinėdavo ir tai, kas vyksta danguje. Taip buvo fiksuojami įvykiai žemėje ir danguje, ir užrašinėjami tyrinėjimui.

Pradžios knygoje mes skaitome, kaip Dievas sukūrė dangūs ir žemę ir 14 eilutėje parašyta: „Teatsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir tebūna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus.“
„Žydai reikalauja ženklų,..“ (1 Kor 1, 22)

Keturi kraujo mėnuliai, kurie vyks 2014 ir 2015 metai bus tiksliai per pagrindines Biblijines šventes, per Pascha (vėlykos) ir Palapinių šventę. Būtent į tokius mėnulius atkreipsime dėmesį.

Dabar noriu trumpai pasakyti apie paskutinius tris iki šiol „keturius kraujo mėnulius“ ir kas įvyko tuo metu; o po to apie tuos, kurie įvyks artimiausiu metu ir kas galėtų nutikti ateinančiais 2014 – 2015 metais.

1493 – 1494 metais tai įvyko per Pascha ir Trimitų šventę. Taigi prieš pat tai – 1492 metais Ispanijos karalius Ferdinandas ir karalienė Izabelė davė įsakymą žydams pasitraukti iš šalies. Tą patį mėnesį žydai davė užduotį Kolumbui atrasti „naują“ žemę – taip buvo atrasta Amerika. Ten jų dauguma ir emigravo. 1492 liepos 30 apie 200 000 žydų priverstine tvarka pasitraukė iš Ispanijos…Nemažai jų žuvo tremties metu.

1949 – 1950 metais tai įvyko per Paschą ir Palapinių šventę (karo tarp Arabų ir Izraelio metu), tuoj po to, kai po 2000 metų buvo atkurta Izraelio valstybė. Kai 1948 metų gegužės 14 dieną Izraelis paskelbė savo nepriklausomybę, mažiau negu per 48 valandas Egipto, Jordanijos, Sirijos, Libano ir Irako armijos įsiveržė į šalį. Izraelis turėjio ginti savo nepriklausomybę. Šis karas už nepriklausomybę tęsėsi apie 15 mėnesių ir nusinešė daugiau negu 6000 Izraelio gyvybių.

1967 – 1968 metais tai įvyko per Paschą ir Palapinių šventę – sutampant su 6 dienų karu, kai Izraelis atkovojo Jeruzalę. Izraelio kaimynai norėjo sunaikinti ką tik atkurtą Žydų valstybę, ir Izraelis gindamasis (1967 Birželio 5 dieną) atakavo Egiptą pietuose, toliau Jordaną rytuose ir Sirijos pajėgas… Ir po 6 dienų karo Jeruzalė buvo Izraelio valdžioje.

Sekantys mėnulio ženklai 2014 – 2015 metais bus per Paschos, Palapinių šventės dienas. Toliau tokių ženklų nenusimato, net per 100 metų į priekį. Todėl reikalaujantiems ar ieškantiems ženklų, būtų reikšminga atkreipti dėmesį į artimoje ateiteyje pasirodančius saulės ir mėnulio ženklus.

„Saulė pavirs tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.“ (Joelio 2, 31) „Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos,..“ (Mat 24, 29)

Kadangi trys paskutinieji mėnulio ženklai buvo artimai susiję su įvykiais Izraelyje, galima daryti stiprią prielaidą, kad ateinančiais 2014ais.., bus tikrai reikšmingi įvykiai Izraelyje. Istorija patvirtina faktą, kad tie kraujo mėnuliai susiję su žydų persekiojimu, po to karu ir nauja žeme.

Biblija kalba apie tautų karą prieš Izraelį. Kas dėjosi ir dedasi Egipte, Sirijoje, Irane…Rusijoje, gali labai greitai peraugti į tai, kas išpranašauta Ezekielio 38 ir 39 skyriuose.Ten yra išvardintos šalys, kurios pakels kardą prieš Dievo tautą. Tačiau mano straipsnio tikslas nėra nagrinėti šį karą, kuris tikrai įvyks savo metu. Mano tikslas atkreipti dėmesį į mėnulio ženklus, pasirodančius artimoje ateityje 2014 ir 2015ais metais. Taip pat svarbu suprasti kokiu laiku gyvename, kad nepramiegotume savo išgelbėjimo! Tai visų svarbiausia.

Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu. (1 Tim 2,4-6)

raudu-siena_kraujo-menuliai

Dievas myli žmones ir išgelbėjimas mums jau seniai paruoštas per Jo Sūnų – mūsų Gelbėtoją ir Viešpatį – Jėzų Kristų. Tai, kad Jis gimė kaip žmogus, gyveno tarp mūsų, mokė, gydė, mylėjo ir galiausiai paėmė mūsų nuodėmės naštą ant Savęs, kalba daugiau už visokius mokymus ir sistemas… Jis myli tave ir mane taip stipriai, kad ir vėl galėtų, gimti praeiti visą kelią iki Golgotos, kad tik išgelbėtų vieną sielą…Bet juk tai jau atlikta daugiau nei prieš du tūkstančius metų…Jėzaus prisikėlimas iš numirusių yra tas galingas faktas ir liudijimas, kad Jis yra Dievo paskirtas Gelbėtojas ir Viešpats mums. Ir Jis greitai grįžta.

Verta prisiminti Jo žodžius: „Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų”. (Lk 21, 34-36)

Apaštalas Petras pasakė: „Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražutų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį.Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje…“ (2 Petr 3, 9-10)

Ačiū Dievui, kad mes dar ir šiandien gyvename Dievo malonės laiku.
Ačiū Dievui už Jo meilę – Jėzaus kryžių, mirtį už mūsų nuodėmes ir maištą.
Ačiū Dievui už Jėzaus prisikėlimą mūsų išgelbėjimui ir agimimui iš Dvasios.
Ačiū Dievui už nuostabius ir patikimus Jo pažadus, kurie galioja mums šiandien.
Juk „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“
(Rom 10, 13).

Pastorius
Gintautas Tautkus