Ar tavo siela išgelbėta?

titanic

 

Tai įvyko 1912 metų balandžio 15 dieną, kai milžiniškas laivas vadinamas „Titanikas” nuskendo šaltame Atlanto vandenyje, nusinešdamas daugiau nei 1500 gyvybių. (Laive buvo 2224 žmonės).Tai buvo didžiausias ir prabangiausias iš laivų, kada nors pastatytų žmonijos istorijoje. Jo pražūtis tapo viena iš didžiausių katastrofų XX amžiuje.

Tačiau tik nedaugelis žino, kad su „Titaniko” pražūtimi susijusi nuostabi istorija apie drąsų pastorių, vardu Džonas Harperis, kurią Holivudas atsisakė įtraukti įsavo garsųjį filmą apie Titaniką.

Džonas Harperis gimė Glazgo mieste, Škotijoje, ir buvo puikus savo laiko evangelistas, atvedęs pas Jėzų tūkstančius žmonių. Būdamas 25 – erių jis tapo pastoriumi nedidelės, maždaug 30 žmonių bažnyčios, kuri per trumpą laiką išaugo iki 500 žmonių!

1912 metais Džonas gavo pakvietimą pamokslauti Čikagoje, garsioje Moody bažnyčioje. Todėl tų metų balandžio 11 dieną jis įsėdo į Titaniką su savo šešiamete dukrele, plaukti į Ameriką. (Prieš pora metų iki to mirė jo žmona). Šiame „neskęstančiame” laive buvo dideli biznieriai, įžymios Britanijos šeimos ir kiti svarbūs ąsmenys. Džonas iš pat pradžių vaikščiojo laive ir kalbėjo žmonėms apie Jėzų.

Balandžio 14 vakare, kai dauguma žmonių šoko pobūvių salėje ir žaidė kortomis, Džonas paguldė savo dukrą ir ėmė melstis. Vakare 23:40 Titanikas susidūrė su ledkalniu ir pradėjo lėtai skęsti. Kai keleiviai suprato, kas vyksta, laive prasidėjo panika. Išgirdęs sirenos garsą, Džonas pažadino savo dukrą, suvyniojo ją į antklodę ir nuėjo į viršutinį denį. Suprasdamas, kas vyksta jis, atsisveikindamas pabučiavo dukrą  ir perdavė ją įgulos nariui, kuris įsodino ją į gelbėjimo valtį Nr. 11. Džonas žinojo, kad jis niekada nebematys savo dukros, kuri nuo šešerių metų bus našlaitė. Savo gelbėjimo liemenę jis atidavė šalia stovinčiam keleiviui, taip nepalikdamas sau jokios saugumo priemonės. Džonas neturėjo laiko apmąstymams, todėl jis pradėjo greitai evangelizuoti panikoje bėgiojančius  žmones. Liudininkai pasakojo, kad jie matė jaunuolį besikreipiantį įvisus, kuris uždavinėjo vieną klausimą: ar tavo siela išgelbėta? Kai gyvenimas aplink gęso, o orkestras grojo „arčiau Tavęs, Viešpatie,” Džonas švietė vis ryškiau ir ryškiau, vykdydamas Dievo duotą pašaukimą.

drowning

 

1912-ų metų balandžio 15 d. 2:40 ryte, kai „Titanikas” pradėjo skęsti po vandeniu, Džonas įšoko į šaltą Atlantovandenį. Daugiau nei tūkstantis žmonių, netilpę į gelbėjimo valtis, plūduriavo lediniame vandenyje. Netrukus Džonui pavyko rasti kažkokią laivo nuolaužą. Nusitvėręs už jos, pastorius pradėjo plaukti link žmonių ir uždavinėti tą patį klausimą: ar tavo siela išgelbėta? Laikui bėgant, kai žmonės šalo nuo ledinio vandens, Džonas dar greičiau judėjo.

Tarp šio chaoso ir šūkavimų, jis kreipė žmones pas Jėzų! Džonas Harperis mirė taip, kaip ir gyveno, su vienu – Jėzaus Kristaus vardu savo lūpose.

Praėjus keleriems metams po šių tragiškų įvykių Kanados mieste Hamilton, per bažnyčios tarnavimą, vyras, vardu Aguilla Webb, kalbėjo įdomų liudijimą: Aš – vienas iš šešių žmonių, kurie išgyveno Atlanto vandenyse tą baisią naktį, kai nuskendo „Titanikas”. Daugiau nei 1500 žmoniųbaisiai šalo ir skendo lediniame Atlanto vandenyje. Tuo metu, kai aš plūduriavau vandenyje, tarp žmonių šauksmų ir dejonių, vienas žmogus šaukė man iš toli: ar tavo siela išgelbėta? Pasakiau jam, kad ne! Bet staiga banga uždengė tą žmogų ir jis paniro po vandeniu … Po kurio laiko jis išniro ir vėl šaukė man jau silpnu balsu: artavo siela išgelbėta? Aš pasakiau „ne”! Tada, atsakydamas man, jis šaukė: Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas! Vėl didelė banga uždengė ir panardino jį po vandeniu, ir aš daugiau jo nebemačiau… Ten, šaltame Atlanto vandenyje, aš susitaikiau su Dievu, besišaukdamas Jo pasigailėjimo…

Užbaigdamas savo liudijimą Webas pasakė: „Aš – paskutinis pastoriaus Džono Harperio vaisius….

Sužinojus šią istoriją ir Romano Savochkos apmąstymus, ir aš sutinku, kad pasaulis šiandien mums primena Titaniką. Prabanga ir pasitikėjimas savimi, tuštybė, rūpesčiai, užimtumas svarbiais reikalais… Bet nepaisant to, kad viskas atrodo gražiai ir stabiliai, yra viena problemėlė – skylė denyje. Anksčiau ar vėliau mes visi atsidursime amžinybėje… Galima pokyliauti ir iškylauti, galima paskęsti darbuose, galima blaškytis ir muistytis, arba galima kaip Džonas Harpereris vykdyti savo pašaukimą, skelbiant išgelbėjimo žinią žūstantiems. Ir kai mes ateisime į amžinybę, tikrai norėtūsi pamatyti žmonių, kurie prieitų ir pasakytų: „Aš įtikėjau į Jėzų tavo liudijimo dėka….

Norėčiau ir aš užduoti tau klausimą.

Ar tavo siela išgelbėta..?

„Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai” (Apd 16, 31).

 

Pastorius Gintautas

 

Brangus(i) drauge,

„Atpildas už nuodėmę  mirtis, o Dievo dovana  amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.” ( Rom 6, 23)

Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:

„Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas.” (Rom 10, 9-10)

Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą.Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

 

„Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.

                                            Dėkoju Tau Jėzau. Amen”

 

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku.”Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais” ( Jn 1, 12 )

Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.

Dievo malonė tebūna su tavimi.

 

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

facebook.com/gyvasisvanduo