Nojaus arka šiandien

evo

Williamstown(e) Kentucky, JAV yra pastatyta Nojaus laikų arkos kopija su Biblijoje aprašytais parametrais. Ši arka yra pastatyta ne tik kaip vaizdinys ar įdomi vieta turistams apsižvalgyti. Nors be abejo būtų įdomu pavaikščioti aplink ir įeitio į vidų ar tiesiog vaizdžiai pamatyti kokia didelė buvo Nojaus arka. Ten taip pat yra sukaupta ir pateikiama daug istorinės medžiagos, bei mokslinių faktų, įrodančių arkos egzistavimą, kūrinijos teisingumą ir evoliucijos klaidingumą. Pav. visus dažnai  domina klausimas apie dinozaurus. Ar Biblijoje kalbama apie jų egzistavimą? Ar dinozaurai buvo Nojaus laikais? Pagal evoliucijos šalininkus dinozaurų jau turėjo nebebūti prieš dešimtis milijonų metų. Šioje situacijoje nesiimu moksliškai nagrinėti archeologijos ar laiko diagnozavimo tikslumo. Bet ne vienas archeologinis atradimas teigia žmogaus ir dinozaurų egzistavimą vienu metu, kas visiškai prieštarauja evoliucijos religijai. Jei kam nors kiltų klausimas, kaip galėjo dinozaurai tilpti į arką? Atsakymas galėtų būti paprastas. Nebūtina buvo paimti pilnai užaugusius dinozaurus, galima buvo paimti mažus. Pav. dinozaurų naujagymiai galėjo būti maždaug avies dyžio. Tokių ir panašių mokslinių ir istorinių faktų galima sužinoti žymiai daugiau apsilankius „Nojaus parke” Williamstown, Kentucky.   Mane, kaip tikintį o ne abejojantį, domina kita Nojaus arkos prasmė. Nojaus laikais arka buvo išgelbėjimo vieta ir žmonėms ir gyvūnams. O ši simbolinė arkos kopija pasirodžiusi šiandien, man ir turėtų mums visiems priminti ne tik Nojaus laikus, bet ir tai, ką mums pasakė Jėzus: „Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats” (Mat 24, 37-42). „Čia galima būtų paryškinti keturis pagrindinius kausimus:

  1. Kas gi buvo Nojaus laikais?
  2. Kodėl žmonės nieko nenumatė apie besiartinantį tvaną?
  3. Kas bus paimtas, o kas bus paliktas ir kur?
  4. Kaip reikia budėti?

ark#
1. Skaitydami Pradžios knygos 6 skyrių, galime pamatyti, kad žmonijos genetika buvo iškreipiama, kai kritę angelai sueidavo su moterimis. (Pr 6, 2) Taip buvo iškreipiama žmonijos genetika. Nojaus laikais „žemė buvo sugedusi ir pilna smurto” (Pr 6, 11).  Šiandien genetiškai modifikuojamas maistas, besėkliai vaisiai ir ne tik maistas, bet ir gyvūnai o taip pat ir žmonės. O genetiniams tyrimams labai  pageidaujami abortuoti (nužudyti) naujagymiai. Jau dabar yra prietaisai gyvulių ir žmonių genų modifikavimui, kuriuos galima įsigyti (gerai paieškojus) už kokius 300 Eurų. Šiandien radikalaus islamo pasekėjai, kaip ISIS ir kiti kapoja žmones kirviais, bado žirklėmis, pjauso galvas ir traiško sunkvėžimiais ir ruošiasi dar daugiau smurtauti. Ar tai vien demoniškos teologijos pasekmė? Ar jie nėra genetiškai modifikuoti smurtui? 2. Nojus statė arką 120 metų. Kaip jie galėjo to nepastebėti! Aišku matė. Nojus jiems kalbėjo apie tvano besiartinimą ir būtinumą atgailauti, susitaikyti su Dievu. Tačiau jie netikėjo ir neatgailavo. Gal būt netgi tyčiojopsi iš jo triūso statant tokį didelį laivą ir taip toli nuo jūros…- visai be reikalo… Tai, kad žmonės valgė, gėrė tuokėsi ir tuokė tikrai nieko blogo; ir dabar tai visai normalu. Blogai ir nenormalu, kad žmonės tada netikėjo Nojaus skelbiama žinia ir akivaizdžiu darbu. O šiandien lygiai taip pat blogai, kai žmonės netiki Evagelijos žinia ir gyvai statoma bažnyčia. 3. Nojaus Arka tada, Kristaus kūnas – Bažnyčia šiandien. Kaip Nojaus laikais į arką buvo paimta tik Nojaus šeima, taip ir šiandien paimti bus tik Dievo vaikai – atgimę iš Dievo Dvasios žmonės. Tai tie kurie patikėjo Evagelija – Jėzumi Kristumi, kuris mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė mūsų išteisinimui ir išgelbėjimui. Tai tie kurie priėmė Jėzų ąsmeniškai ir atgimė iš Dievo Dvasios (1 Kor 15, 1-7; Jn 1, 12) Kitose Evangelijose dar paminėta, kad „du gulės lovoje, vienas buspaimtas, kitas paliktas” (Lk 17, 34) Atydžiau pažvelgus į tą rašto vietą, galima suprasti, kad vienur diena, kitur naktis, kai bus paimti Dievo vaikai. Vienoje žemės rutulio pusėje diena, kitoje naktis. O paėmimas įvyks per vieną akimirką. (1 Kor 15, 52) Net šauktis Viešpaties vardo nebesuspės tie, kurie ir norėtų. Tada jau bus per vėlu. Jei žmogus netiki, tai nepakanka, kad jo antroji pusė – žmona ar vyras tiki. Netikintis negali pasitikėti nei kitu tikinčiuoju, nei kunigu dėl savo išgelbėjimo. Tik ąsmeninis tikėjimas į Jėzų gelbsti. Jėzus ne šiaip sau pasakė religingam Nikodemui: „jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės” (Jn 3, 3). Liūdniausia žinia yra tai, kad jei žmogus neatgims iš Dievo Dvasios, jo vardas nebus įrašytas į gyvenimo knygą ir galutinis rezultatas bus dar liūdnesnis: „Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą.(Apr 20, 15). 4. Na o kaip reikia budėti, tu tikrai sužinosi, jei ateisi į gyvai tikinčiųjų bažnyčią.   Mane Dievas išgelbėjo, kai buvau prie mirties ir pragaro, nes šaukiausi Viešpaties vardo. Jis taip pat padarys ir dėl tavęs, nes Jis nėra šališkas. Jis gailestingas ir mylintis ir nenori, kad pražūtų nė vienas žmogus. „Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom 0, 13).

Pastorius Gintautas