Apie bažnyčią

Mes esame lietuvių krikščionių bažnyčia Dubline

Mes tikime vieną Dievą trijuose asmenyse (Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia).

Pagrindinis mūsų tikėjimo pamatas – Dievo Žodis – Biblija.

Mūsų Globėjas ir pagalbininkas – Šventoji Dvasia.

Norint perteikti mūsų tikėjimo esmę vienu sakiniu, galima pacituoti iš Šventojo Rašto: „Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.” (1 Tim 2, 5-6)

Kad mes pasiektume savo išgelbėjimą ir įvykdytume pašaukimą žemėje, mume reikia išgirsti Evangeliją, kad patikėtume ir atsilieptume Jam: ”tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, vyrai broliai?” Petras jiems tarė: ”Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas”. ” (Apd 2, 37-39)

Šalia šių brangių tikėjimo tiesų, mes norėtume pasakyti jums, kad mylime ir laukiame kiekvieno, kuris ieško ir nori pažinti Dievą. Nes Dievas yra meilė.